Svolders substansvärde 2013-07-12: 79 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 24 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 17 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 69,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.


PDF PDF