Svolders substansvärde 2023-11-17: 48 SEK per aktie (efter utdelning om 1,00 SEK)

Svolders substansvärde var oförändrat 48 SEK per aktie föregående vecka. Utdelning om 1,00 SEK per aktie avskiljdes den 17 november 2023.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, minskat med 15 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 74,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 53 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-11-17: 48 SEK per aktie (efter utdelning om 1,00 SEK) Svolders substansvärde 2023-11-17: 48 SEK per aktie (efter utdelning om 1,00 SEK)