SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-12-02: 174 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 31 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 182,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 5 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 235,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 35 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release