Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 12.000 B-aktier i AB Ångpanneföreningen, vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 456.800 B-aktier, motsvarande
7,9% av aktiekapitalet och 4,9% av rösterna i AB Ångpanneföreningen.

Stockholm den 10 februari 1999

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/02/10/19990823BIT00050/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/02/10/19990823BIT00050/bit0002.pdf


PDF PDF