SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-02-10: 193 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med 5 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 203,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 5 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 324,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 68 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under Svolders innevarande verksamhetsår, sedan 2016-09-01, har substansvärdet ökat med 15 procent inklusive reinvesterad utdelning. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 5 procent.  


Release Release