Svolders substansvärde 2021-07-16: 245 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 10 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 38 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 24 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 293,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 20 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 350,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 43 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-07-16: 245 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-07-16: 245 SEK per aktie