Svolders substansvärde 2020-01-17: 146 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 6 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 140,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 3 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 248,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 70 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under kalenderåret 2019 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, med 44 procent. CSRX och SIXRX steg under motsvarande period med 43 respektive 35 procent.


Svolders substansvärde 2020-01-17: 146 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-01-17: 146 SEK per aktie