Substansvärde 2009-05-15: 54 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 54 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 41 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 31 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 46,30 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf