Svolders substansvärde 2011-03-18: 80 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 5 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 4 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 67,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf