Substansvärde 2009-11-20: 66 SEK/aktie (exkl. utdelning om 3,00 SEK)

Svolders substansvärde minskade med 4 SEK/aktie föregående vecka, vilket inkluderar utdelningen om 3,00 SEK/aktie som avskiljdes den 20 november.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, ökat med 82 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 64 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf