SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-11-25: 175 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 32 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 185,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 6 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 229,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 31 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release