Svolders substansvärde 2011-04-08: 84 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med en halv procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 69,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf