Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 83.000 aktier i Klippan AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 570.000 aktier, motsvarande 9,2% av aktiekapitalet och rösterna i Klippan AB. Härutöver har Svolder i december 1997 på marknadsmässiga villkor utfärdat en köpoption till VD i Klippan. Skulle denna option utnyttjas, vilket tidigast kan ske den 1 december 2000, reduceras Svolders ägarandel med ytterligare 0,5 procentenheter. Stockholm den 22 april 1999 SVOLDER AB (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/22/19990823BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/22/19990823BIT00120/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf