Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 26 200 aktier i Wilkenson Handskmakar´n AB ("Handskmakar´n"), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 504 200 aktier, motsvarande 20,2 % av aktiekapitalet och rösterna i Handskmakar´n. Om föreliggande aktieerbjudande från Wedins Norden AB ("Wedins") till Handskmakar´ns aktieägare i full utsträckning accepteras, kommer Svolder att äga 529 410 aktier i den nya Wedins-koncernen. Detta innehav motsvarar 6,9 % av aktiekapitalet och 3,2 % av rösterna i det nya moderbolaget. Stockholm den 26 november 1999 SVOLDER AB (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991129BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991129BIT00120/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf