Svolders substansvärde 2020-10-16: 154 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 154 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 15 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 167,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 176,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 15 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-10-16: 154 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-10-16: 154 SEK per aktie