Svolders substansvärde 2011-02-11: 82 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 4 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 68,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf