Svolders substansvärde 2014-07-04: 107 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 18 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 20 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 100,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 6 procent


Release Release