Svolders substansvärde 2021-10-15: 274 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 17 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 55 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 26 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 301,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 10 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 410,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 50 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-10-15: 274 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-10-15: 274 SEK per aktie