Svolders substansvärde 2020-10-02: 151 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 164,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 170,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 13 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-10-02: 151 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-10-02: 151 SEK per aktie