Svolders substansvärde 2019-06-14: 127 sek/aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 31 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 25 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 116,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 8 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 131,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 3 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release