Substansvärde 2010-04-30: 80 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 23 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 67,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf