Svolders substansvärde 2011-07-22: 75 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie denna vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 6 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 68,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf