Svolders substansvärde 2013-05-24: 77 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 20 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 17 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 66,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


Release Release