Svolder har förvärvat aktier i Arla Plast AB

Svolder AB (publ) har i samband med börsintroduktionen av Arla Plast (publ) den 25 maj 2021 förvärvat 2 001 000 aktier i bolaget. Detta motsvarar 10,0 procent av rösterna och aktierna. 

Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat aktier i Arla Plast AB Svolder har förvärvat aktier i Arla Plast AB