Svolders substansvärde 2024-03-01: 56 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod varit oförändrat. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,55 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 85,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 53 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-03-01: 56 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-03-01: 56 SEK per aktie