SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-03-24: 135 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde varit oförändrat. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 120,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent


Release Release