Svolders substansvärde 2014-04-25: 104 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 12 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 92,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.

I ovanstående beräkningar värderas Svolders innehav i Meda till senaste betalkurs 128,50, före det att aktien handelsstoppades i fredags. 


Release Release