Svolders substansvärde 2013-06-14: 76 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 19 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 67,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


Release Release