Svolders substansvärde 2013-08-02: 80 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 24 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 21 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 71,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


PDF PDF