Substansvärde 2009-06-18: 53 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 39 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 29 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 49,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf