SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2015-09-11: 116 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 16 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 106,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


Release Release