Svolders substansvärde 2020-08-07: 139 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 5 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 132,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 4 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 149 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-08-07: 139 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-08-07: 139 SEK per aktie