SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-02-19: 127 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 7 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde minskat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 6 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 111,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent


Release Release