Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 18 september 2014 förvärvat 500 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 10 809 897 aktier, fördelade på 500 000 A-aktier och 10 309 897 B-aktier. Detta motsvarar 10,4 procent av aktiekapitalet och 11,2 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF PDF