Svolders substansvärde 2020-04-24: 104 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 24 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 18 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 95,70 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 8 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 125,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 20 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-04-24: 104 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-04-24: 104 SEK per aktie