Svolders substansvärde 2020-04-30: 110 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 6 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 20 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 15 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 99,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 10 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 132,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 20 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-04-30: 110 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-04-30: 110 SEK per aktie