Svolders substansvärde 2021-03-26: 193 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 210,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 300,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 56 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-03-26: 193 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-03-26: 193 SEK per aktie