Svolders substansvärde 2013-11-15: 87 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 87 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 34 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 33 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 79,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


Release Release