Substansvärde 2010-04-16: 79 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 79 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 12 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 67,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf