SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-04-29: 137 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 1 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 127,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent


Release Release