Svolder har förvärvat aktier i Frontec AB

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 31 600 aktier i Frontec, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 1 434 600 aktier, motsvarande 5,0 % av aktiekapital och 2,4% av röster i Frontec AB. Stockholm den 10 december 1999 SVOLDER AB (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/10/19991210BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/10/19991210BIT00440/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf