Svolders substansvärde 2009-04-30

Svolders substansvärde ökade med 2 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde torsdagen den 30 april var 51 kr per aktie.
Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 35 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 25 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 42,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf