Svolders substansvärde 2021-09-10: 275 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 5 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 56 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 30 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 288,20 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 5 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 372,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 35 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-09-10: 275 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-09-10: 275 SEK per aktie