Svolders substansvärde 2013-02-15: 73 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 10 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 57,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 21 procent.


Release Release