Svolders substansvärde 2013-05-10: 78 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 17 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


Release Release