Svolders substansvärde 2008-05-09

Svolders substansvärde var oförändrat 77 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 9 maj var 77 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 22 procent.