Substansvärde 2011-01-21: 84 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde varit oförändrat 84 SEK/aktie. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 1 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 73,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf