Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 20 mars 2009 avyttrat 20 949 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 6 121 679 B-aktier, vilket utgör 8,43 procent av aktiekapitalet och 9,99 procent av rösterna i Acando AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf