Svolder: Flaggningsmeddelande Troax

Svolder AB (publ) har i samband med börsintroduktionen den 27 mars 2015 av Troax Group AB (publ) förvärvat 1 980 000 aktier i bolaget. Detta motsvarar 9,9 procent av aktiekapitalet och rösterna.

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF PDF