SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2015-04-24: 118 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 15 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 23 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 106,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


Release Release